Tåg.Info - Tågtavlan: Tågresenärens bästa vän!

Aktuell tågtrafikinformation till iPhone/iPad och Android

Tågtavlan.se har stöd för samtliga svenska tågstationer och tågbolag, och visar automatiskt trafikläget vid din närmsta tågstation. Tågresenärens bästa vän!

 

Vanliga frågor & svar:

Hur gör man för att se andra stationer än den närmsta?

Tryck på stationsnamnet högst upp på Tågtider-fliken och knappa in önskad station. Favoritmarkera stationen med stjärnan så når du den snabbt från fliken "Favoriter".

Min station visas inte. Varför?

Endast järnvägsstationer som är trafikerade de närmsta timmarna visas i appen. Nattetid är t.ex. de flesta svenska järnvägsstationer otrafikerade, och då visas följdaktligen endast det fåtal stationer som har nattliga avgångar.

Mitt tåg visas inte. Varför?

Tåg.Info har endast tillgång till information om tågavgångar ca 20 timmar framåt, eftersom Trafikverket inte publicerar information längre fram i tiden än så. På kvällen visas därför inte ännu alla avgångar för kommande dag, utan de fylls på successivt under natten och morgonen.

Varför stämmer inte alltid informationen med tavlorna på stationen?

Tåg.Info får inte information från Trafikverket automatiskt, utan måste hämta ned den med jämna mellanrum. Därefter hämtar Tågtavlan i sin tur sin information från Tåg.Info. Sammantaget innebär detta att Tågtavlan kan ha några minuters eftersläpning jämfört med stationstavlorna på järnvägsstationerna. Denna eftersläpning blir som mest tydlig på stora stationer som många tågavgångar har som första avgångsstation, t.ex. Stockholm C, eftersom ny förseningsinformation ofta visas där först.

Att minimera denna eftersläpning är ett ständigt pågående arbete som har absolut högsta prioritet.

En annan orsak till att Tågtavlan kan visa annan information än stationstavlorna är att Tåg.Info använder tidigare kända förseningar för att beräkna förseningar vid kommande stationer, vilket innebär att vid stationer "utmed vägen" är Tågtavlan ofta snabbare på att visa information om förseningar än informationstavlorna på stationerna.

GPS-funktionen tar tid/visar fel station. Går den att stänga av?

Ja, du hittar denna inställning i Inställningar/Allmänt/Platstjänster/Tågtavlan i din iPhones inställningar (alltså inte i själva appen). När GPS-funktionen är avstängd visar Tågtavlan senast använda favoritstation vid uppstart.

Hur beräknas förseningarna?

Tågtavlan hämtar all trafikinformation direkt från Tåg.Info, som i sin tur sammanställer tåginformation som Trafikverket publicerar. Ankomster och avgångar rapporteras automatiskt in till Trafikverket vid de flesta svenska järnvägsstationer, men förseningar registreras ofta manuellt och därför kan förseningsinformation ibland saknas i det material som Trafikverket tillhandahåller.

I de fall när det baserat på tidigare information är uppenbart att ett tåg kommer bli ytterligare försenat, men Trafikverket inte uppgett någon ny beräknad ankomst- eller avgångstid, så gör Tåg.Info en egen (relativt optimistisk) uppskattning av den förväntade förseningen. I dessa fall visas en stjärna vid den nya tiden samt kommentaren "OBS! Obekräftad försening (Tåg.Info)" i detaljvyn.

Tågtavlan har endast tillgång till information om tågtrafiken inom Sverige. För tåg som fortsätter utomlands visas sista svenska uppehåll.

Recensera Tågtavlan och skriv ditt önskemål i recensionen, så ökar chanserna för att funktionen dyker upp i Tågtavlan drastiskt!

Integritetspolicy: För att kunna leverera relevant trafikinformation behöver platsinformation för din mobil skickas till Tåg.Info. Ingen information lagras längre än nödvändigt för att bibehålla tjänstens funktion, och ingen information om dig eller dina resor överlåts eller distribueras på annat sätt utan ditt medgivande.